WHITE KEISHI PEARLS W/GOLD VERMEIL

WHITE KEISHI PEARLS W/GOLD VERMEIL

Gold-Filled Toggle Clasp
Length: 17”
Price: $600
NC291

Circa Design